Wzory
umów

Pobierz wzory umowy najmu! Kliknij na strzałkę po prawej stronie aby móc pobrać odpowiednie wzory interesujacej Cię umowy.

Twoja wyszukiwarka

Umowa najmu

::: Informacje ogólne

Umowa najmu - w polskim prawie cywilnym umowa, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak również nieruchomości, a także części rzeczy jako całości lub nawet jej części składowe. Wyłączone z najmu są rzeczy zużywalne a także prawa. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt. Najemca ma obowiązek płacenia czynszu, który może być ustalony w pieniądzach lub innych świadczeniach, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowania nad nią pieczy. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony wygasa na skutek wypowiedzenia.

Polecane strony
Zajrzyj koniecznie!

Chcesz dodać swoją stronę? Kliknij!

Reklama
Dodatkowe strony

Chcesz dodać swoją reklamę? Kliknij!

>